Accelerador i fre accionats amb la mà

Aquests dispositius permeten a les persones amb discapacitat a les dues cames o bé en una o en les dues extremitats superiors una conducció completa.

Els Acceleradors i Frens manuals poden ser instal·lats en vehicles amb canvi automàtic i amb direcció assistida.

S’instal·len a la columna de direcció, a la dreta o a l’esquerra segons les exigències del conductor. La seva col·locació no obstaculitza ni a l’obertura del coixí de seguretat, ni a l’accessibilitat als comandaments de conducció i tampoc limita aquesta conducció a qui utilitza els comandaments originals.

Les parts mecàniques del dispositiu són col·locades a la part externa del quadre de comandament: no obstant això, per evitar obstaculitzar l’acció d’entrada o baixada del vehicle o bé durant la càrrega de la cadira de rodes, es fixen aquestes parts mecàniques el més adjacent possible a la part inferior del quadre de comandament.

En els Acceleradors i Frens s’instal·laran les empunyadures més adequades a les exigències del conductor.

De fet, a la cara interna d’aquestes empunyadures, es podran col·locar les tecles per al control del bloqueig de fre, del clàxon i dels comandaments auxiliars (com, per exemple, indicadors de direcció, llums i eixugaparabrises), sempre que el conductor no prefereixi tenir els comandaments auxiliars agrupats en un satèl·lit multifunció al volant o desplaçats en diferents parts de l’habitacle (com per exemple en el reposacaps, a la porta, o al braç).