Servo Embragatge Electrònic

L’embragatge automàtic permet d’automatitzar el comandament de l’embragatge, és a dir canviar marxes sense haver de trepitjar el pedal de l’embragatge; per tant el conductor, acostumat a fer anar la palanca del canvi, no ha de canviar la seva manera de conduir. Adaptable a qualsevol tipus de vehicle, nou o d’ocasió, neutralitzable en cada moment, no interfereix en el funcionament dels òrgans mecànics del vehicle i el rendiment no pateix alteracions.

La utilització d’un motor elèctric per automatitzar l’embragatge permet al sistema d’adaptar-se tots els tipus de conducció. Només l’element visible del sistema és un petit polsador instal·lat en el pom del canvi. Una simple pressió de polsador posa en funció tot el sistema de posada automàtica de les marxes. Un interruptor ON-OFF, ja generalment al tauler de control, permet desconnectar el sistema passant a la configuració original.