Postvenda

Les empreses evolucionen amb el temps i s’adapten a les noves exigències i necessitats del mercat.

Més que una orientació a la venda, al màrqueting o a la investigació de mercats, el futur de l’empresa ha d’orientar-se a les relacions amb els clients.

Tot el procés del Servei Postvenda ha de ser millorat contínuament, donant, la garantia de qualitat que totes les empreses han d’oferir.

El criteri bàsic de qualitat en l’atenció al públic, és sempre la satisfacció del client. Quan les empreses plantegen oferir un servei de qualitat d’atenció al públic, es plantegen donar la millor resposta a les expectatives del client amb el major servei.