Llar

Un habitatge accessible o adaptat és aquell que està exempt de barreres en el seu entorn, possibilitant que les persones grans, amb mobilitat reduïda i/o discapacitat, puguin continuar vivint en els seus habitatges/llars, fins i tot soles, mantenint el màxim grau possible d’autonomia personal, podent així fer el major nombre d’activitats, soles o amb alguna ajuda, i amb la màxima seguretat per a elles i els seus cuidadors i/o familiars. I tot això en un ambient personalitzat i amb la calidesa i el confort que cada un desitgi.