salvaescalers modelo DMH

La plataforma elevadora salvaescalers model DMH OPEN és la millor solució per al desplaçament vertical de persones amb mobilitat reduïda.