Legalitzacions

Les exigències de seguretat estan en constant augment, i en línia amb aquestes exigències ATEVA ofereix una àmplia gamma de productes segurs i fiables per a l’adaptació. Tots ells han superat proves climàtiques, de durabilitat, de vibració, de xoc i tracció per tal de complir amb les directives europees.

La certificació i homologació de tots els vehicles adaptats proporcionen seguretat i tranquil·litat tant per a nosaltres com per a l’usuari final.

Així mateix la unitat de Certificació de l’Automòbil (UCA), ens avala com a garantia de verificació contínua per a l’homologació de vehicles de motor i els seus components, de la mateixa manera complim amb els requisits administratius mitjançant la marca CE, la qual és una garantia que els productes distribuïts compleixen amb els requisits de la directiva de la Unió Europea.

La Qualitat és un pilar fonamental en el desenvolupament de l’activitat d’ATEVA, des de la seva creació. Disposem del certificat de Qualitat ISO 9001, una eina que ens ha permès millorar la gestió de la qualitat, mitjançant el rigurós control que s’aplica a tots els processos, amb vista a garantir un producte i servei àgil, i eficaç.

També disposem de departament d’enginyeria.