Ateva

A - Hatch

A – Hatch és un dispositiu que ajuda a obrir i tancar la porta del darrere. Operat per un interruptor o mitjançant un comandament a distància sense fil. El maleter encara es pot obrir manualment.