Suplement pedals

Els suplements de pedal estan dissenyats per al seu ús en cas que l’usuari tingui dificultats a l’hora d’utilitzar els pedals originals. Poden ser instal·lats en el embragatge, fre i accelerador. No importa que el vehicle tingui embragatge automàtic o manual, ja que hi ha kits específics.